Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.11.2023 13:59 (Üye) Soru : TÜRMOB Tarafından yayınlanan 10.07.2023/108-1 sayılı mevzuatta Ortaklara Kar Dağıtım Stopaj Oranı %15 e çıkarılmıştır bilgisi paylaşılmıştır. 189 a sorduğumuzda da bu bilginin doğruluğunu teyit edemedik. Stopaj oranı her yerde %10 olarak geçiyor.Türmob un paylaştığı Bu bilgiin kaynağı nedir? Yardımınızı rica ederim

Cevap : TÜRMOB ‘un yayımladığı sirkü doğrudur. Sirkü de bahsedilen konu ile Tüm şirketlerin kar dağıtımında uygulanacak GV oranı farklı konulardır. Tüm şirketlerin KAR DAĞITIMI için uygulayacağı GV stopaj oranı % 10 dur. SİRKÜDE BAHSEDİLEN KONU İse; Payları Borsa İstanbul’da işlem gören. Şirketler, İKTİSAP ETTİKLERİ KENDİ HİSSE SENETLERİ VEYA ORTAKLIK PAYLARINA İLİŞKİN OLARAK DAĞITILMIŞ KAR PAYI SAYILAN TUTARLAR ÜZERİNDEN % 15 ORANINDA STOPAJ YAPACAKLARDIR. İKİ konu farklıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.