Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.11.2023 16:01 (Üye) Soru : Sn. Danışma Birimi, Limited şirkette hisse devrinin ticaret sicilince tescilinden önce yeni ortak şirkete sermaye taahhüt ödemesi yapabilir mi? Örneğin; noterden yapılan hisse devir sözleşmesi tarihi 24/05/2023'tür. Ancak genel kurul tarihi 26/10/2023 ve ticaret sicilinde tescil tarihi 01/11/2023'tür. Eski ortağın hissesi %100 den % 51'e düşmüştür. Dışarıdan alınan yeni ortağın hissesi %49'dur. Dışarıdan alınan yeni ortak 31/05/2023 ve 10/06/2023 tarihlerinde taahhüt ettiği sermaye için şirkete "sermaye payı ödemesi" olarak banka hesabına taahhüt ettiği sermayeyi ödemiştir. Bu ödemeleri 501 hesaba işleyebilir miyiz? Yoksa sermaye payı ödemeleri tescil tarihinden sonra mı yapılmak zorundadır.

Cevap : Yeni ortak şirkete ortak olmadan sermaye taahhüdümde bulanamaz. Sermaye payı ödemeleri tescil tarihinden sonra yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.