Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.11.2023 13:58 (Üye) Soru : Merhaba, 1993 yılından beri otel faaliyeti olan AŞ bünyesinde bulunan otel binasının satışı yapılacak. KDV ve KV yönünden istisnası bulunuyor mu ? yardımlarınızı rica ederim.

Cevap : GAYRİ MENUL SATIŞ KARI NIN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI: 7456 Sayılı Kanun 19 . Maddesi ile kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerine yönelik istisna uygulaması kaldırılmıştır. Ancak; 7456 Sayılı Kanun 22 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanuna eklenen Geçici 16. Maddesi ile söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce (15/07/2023 önce) kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren satışlarında, 5520 sayılı Kanunun 5/1-(e) bendinde yer alan % 50 istisna oranı % 25 olarak uygulanacaktır. AKTİF DE KAYITLI GAYRİMENKUL SATIŞI KDV İSTİSNASI: 7456 Sayılı Kanun 7. Maddesi ile Kurumların aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde bulundurulan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDVK nun 17/4-r maddesinde bulunan KDV istisnası kaldırılmıştır. Ancak; Bu düzenlemeye ilaveten, yine 7456 sayılı Kanunun 8 . Maddesi ile KDVK’ na eklenen Geçici 43. Madde ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce (15/07/2023 den önce) kurumların aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde bulundurulan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnası uygulanmaya devam edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.