Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.11.2023 10:44 (Üye) Soru : Merhabalar, Müşterimiz X LTD ŞTİ fason hizmet işi yapmakta , kestiği tevkifatlı faturanın bir kısmı için karşı taraf iade faturası kesmiş Fatura Tipi iade seçilmiş fakat , iş bilgilerinide tevkifat seçilmiş ve tevkifatlı bir fatura kesilmiş. Soru: Müşterimiz X LTD ye kesilen bu fatura hatalı mıdır, tevkifatlı kesilmemeli diye biliyoruz ikincisi değilse hatalı 2 nolu kdv beyanıyla bildirecek miyiz? Son olarak örneğin kesilen bu faturanın tamamının iadesi olmuş olsaydı tevkifatlı ve 2 nolu beyan mı söz konusu olacaktı , Teşekkürler

Cevap : KDV Tevkifatlı düzenlenen faturanın iadesin de KDV tevkifatlı fatura düzenlenmez. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 35. Maddesinde, “Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltilir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır.” denilmektedir. Yine KDV Genel Uygulama Tebliğinin 2.1.4.1. Mal İadeleri Başlığında, “Mal iadelerinde düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilir.” ibaresi yer almaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.