Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.11.2023 12:26 (Üye) Soru : Merhabalar. Şirketimizin ana faaliyet konusu kimyasal ürünlerin imalatı olmakla beraber ''faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması'' işi ile iştigal etmekte ve araç kiralama faturalarını kesmektedir. Bahsi geçen bu araçlara amortisman ayırma sürecinde 2023 yılı maximum amortisman ayrılabilecek tutarı baz alıp binek oto gider kısıtlama kapsamında olup olmadığı hakkında görüşlerinizi rica ederim.

Cevap : Kiraya verilen binek taşıtlar için Gider kısıtlaması olmaz. İşte kullanılan binek otolar için gider kısıtlaması olur (GVK 40/5)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.