Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.11.2023 09:49 (Üye) Soru : Üstadım Süresiz Çalışma ve oturma izni bulunan yabancı uyruklu işçi işe giriş bildirgesi nasıl gerçekleştirilir.

Cevap : Çalışma izni alınmış veya çalışma izni muafiyeti alan yabancılar ile yabancı çalıştıran işverenler, sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini kanuni süresi içinde 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre yerine getirirler. Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan değişiklik neticesinde sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülke vatandaşları için, işe giriş bildirgelerinde sigorta kolu seçeneği “12-U. Söz. Olmayan Yab. Uyrk. Sigortalı” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke vatandaşları için işe giriş bildirgesi düzenlenecek ise “0-Tüm Sigorta Kolları (Zorunlu)” seçeneği işaretlenmeye devam edilecektir. Yapılan değişiklik muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin düzenlenmesi hususunda herhangi bir değişikliğe sebebiyet vermeyecektir. Yabancı uyruklu sigortalılar için 1 nolu “Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabı Çalışanlar (Yabancı Uyruklu Sigortalılar Dahil)” belge türü seçilerek devam edilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.