Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.11.2023 12:44 (Üye) Soru : Sayın Yetkili; 03 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) kodu ile işten ayrılan işçiye işveren kıdem tazminatı ödemek istiyor.Resmi kurum aracılığıyla kıdem tazminatı ödeyebilir mi? Görüş talep ediyorum.. Teşekkürler..

Cevap : İşveren atıfet kabilinden istifa eden işçiye ödeme yapabilir ancak yapılan bu ödeme Kıdem tazminatı değil ücrettir ve spek tabidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.