Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.11.2023 14:42 (Üye) Soru : Merhaba son dönem gecici vergi de (2021/4) matrah farkından dolayı düzeltme(17/04/2022= yaptım.Mükellefe göndermeyi unutmusum malum yogunluktan dolayı.Mesleki soromluluk siğorta şirketi red cevabı verdi.Gerekçe Pişmanlık ihlali nedeni ile kesilen ceza mükellefin ödemekle yükümlü olduğu vergiyi zamanında ödememesi ile ilgili olup Türmob sözleşmesinde açıkça belirtilmektedir. Türmob sözleşmesi 4.10) maddesi "İş sahibi, kamu kurumları tarafından aleyhine hukuki, idari veya cezai takibat yapılması halinde, kamu kurumuna gerekli ödemelerin yapılmasından, birinci derecede sorumludur. Bu ödemelerin geciktirilmesinden, taksitlendirilmesinden veya yargı yoluna gidilmesinden ve sair suretle tahakkukun geciktirilmesinden doğacak her türlü zam, faiz vb. ferilerinin sorumluluğu iş sahibine aittir." maddesi gereğince sigortalımızın sorumluluğu bulunmamaktadır.Bu gibi durumda ne yapabilirim.

Cevap : Bu konuda bilgi sahibi değiliz. Ancak; Sigorta poliçenize göre sigorta tazminatı ödemeyen sigorta şirketi hakkında dava açabilirsiniz Konu için sözleşme hukukuna vakıf bir Avukattan bilgi alınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.