Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.11.2023 17:45 (Üye) Soru : Merhaba, İmalatçı ve İhracatçılara getirilen vergi indirimi ile ilgili bir sorum olacaktı. Firmaların kendisinin üretip İhracatını gerçekleştirdiği ürünlerden elde ettiği kazancı 20 tolu tebliğde açıklandığı üzere beyannamenin " üretim faaliyetinden elde edilen kazançlar" satırında göstererek 1 puan indirim hakkından yararlanıyorduk. Ancak ihracat faaliyetinden kaynaklanan kazançlara uygulanan indirim oranının %5' çıkartılmasından sonra firmanın kendisinin üretip ihraç ettiği ürünlerin kazancından oluşan matrah %1 mi %5 mi vergi indirimi uygulanacağı konusunda tereddüt yaşamaktayız bu konudaki görüşünüzü arz eder cevabınıziçin teşekkür ederim.

Cevap : İmalatçı indirimi değil de İhracatçı indirimini (% 5) Kullanabilirsiniz
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.