Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 09.11.2023 12:42 (Üye) Soru : Aşağıdaki cevap geldi sizden, Özel matrah uygulanmayacak mı ? 500.000 TL kar üzerinden, Yapı ruhsatı tarihine göre KDV uygulaması kalktı mı ? yardımcı olabilirseniz sevinirim. 09.11.2023 12:09 Tarihinde Vergi Mevzuatı Danışmanına iletilmiştir. Soru : Merhabalar, Şahıstan KDV'siz olarak A.Ş. şirketiize 30.09.2022 tarihinde 1500.000 TL ye mesken olarak aldığımız ve şirket aktifinde kayıtlı daireyi bugün 2.000.000 TL sattığımızda KDV yönünden faturayı nasıl düzenlememiz gerekiyor ? Yapı ruhsat tarihi 19.01.2017 dir. Mesken brüt 98 M2 dir. Mesken üzerinde değişiklik olmamıştır. Taşınmaz Ticareti yetki belgemiz var. 09.11.2023 12:09 Tarihinde Vergi Mevzuatı Danışmanına birimine sorulmuş. Cevap : Konutun yüz ölçümü 150 metrekarenin altında olduğu için Satış bedelinin tamamı üzerinden % 10 KDV hesaplanır.

Cevap : Bu daire Bilançoda 153 hesap da kayıtlı ise Özel matrah uygulaması yapılır. 254 hesap da kayıtlı ise özel matrah uygulanmaz. Aşağıdaki bilgi notunu inceleyiniz GAYRİMENKUL ALIM SATIMI BİLGİ NOTU (ÖZEL MATRAH UYGULAMASI) 3065 sayılı Kanunun 7104 sayılı Kanunla değişik (23/f) maddesine göre, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYANLARDAN (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dâhil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan taşınmazların (Gayrimenkul /Bina –arsa –arazi) tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır. Vergi mükellefi olmayanlardan veya istisna kapsamında KDV ödenmeksizin alınan taşınmazların satışında düzenlenecek faturalarda alış bedeli ile satış bedeli arasındaki fark üzerinden KDV hesaplanır. Vergi mükellefi olanlardan KDV ödenerek alınan taşınmazların teslimlerinde ise özel matrah sistemi uygulanmaz. Yapılan düzenlemeye göre; Vergi mükellefi olmayan kişilerden alınan G.menkullerin alış bedeli ile satış bedeli arasındaki farka KDV hesaplanacaktır. ( İş yerleri ve 150 metrekarenin üstündeki konutlarda için % 20 150 metre karenin altındaki konutlar için % 10 KDV hesaplanır) ARSA VE ARAZİ SATIŞLARI İÇİN % 10 KDV HESAPLANIR. Düzenlenecek faturada KDV uygulanmayan tutar KDV beyannamesinde Özel matrah bölümünde beyan edilecek KDV tabi olan kısım normal teslimler arasında yer alacaktır. ÖRNEK VERGİ MÜKELLEFİ OLMAYAN kişiden 2.000.000 TL 90 metre kare Konut satın alınmış daha sonra Bu konutu 2.500.000 TL satmıştır. Alış bedeli 2.000.000 Satış bedeli 2.500.000 Satış bedeli 2.500.000 KDV uygulanacak tutar (2.500.000-2.000.000) = 500.000 Hesaplanan KDV % 10 (500.000 % 10 ) = 50.000 KDV beyannamesinde özel matrah bölümünde gösterilecek tutar : 2.000.000 TL KDV beyannamesinde normal teslimler bölümünde gösterilecek tutar : 500.000 TL
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.