Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.11.2023 13:22 (Üye) Soru : 2023 yılı kurumlar vergisi beyannamesini 7440 say kanun geçici 1.maddesine istinaden süresinden sonra düzeltme vererek ödemesini gerçekleştirdik. Tahakkuk eden gecikme zammını 689 lu hesaplarda takip ederek geçici döneminde kurum kazancına dahil ettik. .Peki tahakkuk eden kurumlar vergisini 7440 say kanun kapsamında olduğu için 689 lu hesaplarda takip edip kurum kazancına ilave etmemiz gerekir mi? Kanunen kabul edilmeyen gider midir?

Cevap : KKEG DEĞİLDİR. Aşağıdaki kayıt yapılır. Kural olarak ; Kurumlar Vergisi dönem karından ayrılacak karşılıklar hesabında (370) takip edilir. Ancak; Matrah artırımı için kıyaslamadan dan sonra ödenecek KV için 31/12/2022 bilançosu kapandığı için Karşılık ayrılamayacağından dolayı Ödenecek KV için aşağıdaki muhasebe kaydı yapılacağı görüşündeyiz. 570 (B) 360 (A) 360 (B) 102 (A)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.