Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.11.2023 14:00 (Üye) Soru : mrb lar firmamız sanayi sicil belgesine sahip üretici firma satışlarının bir kısmını ihraç kayılı yapıyor. % 5 lik KV indiriminden faydalanabilirmi. yoksa sadece direkt ihracat yapanlar mı faydalanıyor.

Cevap : KVK 32-7maddesi aşağıdaki gibidir. " İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı (7456 sayılı kanunun 21 inci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 1/10/2023 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere; kurumların 2023 yılı ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına, özel hesap dönemine tabi olan kurumların ise 2023 takvim yılında başlayan özel hesap dönemi ve izleyen vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazançlarına uygulanmak üzere ) 5 puan indirimli uygulanır. "" İmalatçı sıfatının kullanmadan sadece İhracatçı olarak indirimin yapılması tercih edilmesi halinde ; Yurtiçi yurtdışı satışları için orantı yapılarak ihracata isabet eden vergi matrahı için 25-5= % 20 oranı kullanılır. (KVK 32-7) Sadece imalatçı (sanayi sicil belgesi olması koşulu ile) olarak indirimden yararlanılır ise 25-1 = % 24 KV hesaplanır (KVK 32-8)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.