Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 14.11.2023 14:58 (Üye) Soru : merhabalar; 7440 sayılı kanunun geçici 1.maddesi kapsamında kurumlar vergisine yönelik artırılan matrahın muhasebe kaydı nasıl yapılcak.Bu konu hakkında yardımlarını rıca ederım...

Cevap : Kural olarak ; Kurumlar Vergisi dönem karından ayrılacak karşılıklar hesabında (370) takip edilir. Ancak; Matrah artırımı için kıyaslamadan dan sonra ödenecek KV için 31/12/2022 bilançosu kapandığı için Karşılık ayrılamayacağından dolayı Ödenecek KV için aşağıdaki muhasebe kaydı yapılacağı görüşündeyiz. 570 (B) 360 (A) 360 (B) 102 (A)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.