Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.11.2023 16:46 (Üye) Soru : Selam. Binalar için hızlandırılmış amortisman ayırabilir miyiz

Cevap : Ayrılabilir. Azalan Bakiyeler Usuliyle Amortisman VUK Mükerrer Madde 315 Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden DİLEYENLER, AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ DEĞERLERİNİ, AZALAN BAKIYELER ÜZERİNDEN AMORTİSMAN USULÜ İLE YOK EDEBİLİRLER. Bu usulün tatbikinde; 1. Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tesbit olunur. Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tâbi iktisadî kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir. 2. Bu usulde uygulanacak amortisman oranı % 50'yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır. 3. Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır. Bu sürenin son yılına devreden bakıye değer, o yıl tamamen yok edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.