Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.11.2023 12:31 (Üye) Soru : merhabalar,malumunuz olduğu üzere Kurum vergi indiriminde değişiklikle, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına 1 puan indirimli olarak uygulanmakta olan kurumlar vergisi oranının 5 puana yükseltilmesidir. Sorum şu; Bu indirimi ilk 9 aylık ihracatın hepsi için mi yoksa 7-9/2023 dönemi için 5 puan önceki ilk 6 ay için 1 puan mı indirim uygulanacak. tamamına uygulanacağını düşünüyorum? ama sizin görüşünüz benim için daha önemli.

Cevap : Geçici vergi matrahı 01/01/2023-30/09/2023 olarak beyan edilir. KVK Geç.14. madde şartları var ise Bu matrah üzerinden % 20 KV hesaplanır. Önceki dönemlerde HESAPLANAN vergi mahsup edilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.