Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.11.2023 14:42 (Üye) Soru : Sayın Danışman, Bilanço usulüne dahil Gerçek Kişi 2022 yılı sonuna doğru E-Faturaya geçti cirosu beşyüzbin TL nin altında olduğundan 2023 yılı için tutacağı kanuni defterlerini notere t asdik ettirdi.İçinde bulunduğumuz sene tahmini cıro su 650000,- TL.civarında olacaktır. 2024 yılında E-Deftere geçecekmi? yoksa cirosu düşük olduğundan ticarı defterlerini yina Noter e mi tasdik ettırecek?

Cevap : 2023 cirosu 3 milyonu geçmesi halinde 2025 yılında e-defter geçilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.