Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.11.2023 14:06 (Üye) Soru : Sayın yetkili, X. A.Ş. ve ABC A.Ş. arasında yapılan taahhüt sözleşmesi kapsamında sözleşmeden doğan Damga Vergisi bedelinin ödeme yükümlülüğü X. A.Ş. ye aittir. Yine sözleşme gereği damga vergisi ABC A.Ş. tarafından beyan edilmiştir. X. A.Ş. ise damga vergisi bedelini ABC A.Ş. ödemiştir. X. A.Ş. nin Damga vergisi bedelini kayıtlarında gider olarak dikkate alabilmesi için ABC Şirketi yansıtma faturası kesmesi zorunlu mudur? X. A.Ş. ABC tarafından beyan edilen damga vergisi beyanname örneğini ve ödeme dekontunu tevsik edici belge olarak gösterip bu belgelere istinaden gider yazabilir mi?

Cevap : Damga vergisi beyannamesini taraflardan BİRİSİ vermek zorundadır. Özel anlaşma ile DV paylaşılacak ise diğer tarafa Fatura düzenlenir. Faturada KDV hesaplanmaz. Dekont ile gider kaydı yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.