Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.11.2023 14:41 (Üye) Soru : Şirketimizin personellerimiz için yapama yı düşündüğü Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları vergisel boyutu ile ilgili sizden bilgi rica ederiz. Yapılacak bu sigortalar gider yazılabilir mi, bordroda gösterilecek mi, bordroda gelir vergisi ve sgk primine tabimi, ayrıca gelir vergisi indirimi varmı?

Cevap : Çalışan için ödenecek Özel sağlık sigorta primimi Brüt ücrete eklenir.(ayni ücret) Vergi matrahından GVK 63/3. maddedeki orana göre indirim yapılır. SGK kesintisi olmaz. Bordro giderleştirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.