Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.12.2023 09:49 (Üye) Soru : Sayın Yetkili Malum defter tastik zamanı geldi. Bir mükellef sadece hizmet işi yapıyoy. 2020-2021-2022 yıllarıda Bilanco esasına göre defter tuttu.Bu yıllarda hadlei aştı ancak 2023 yılında had 440.000.00 tl ama cirosu bu yıl 187500.00 tl bu yıl %20 nin altına yani 352000.00 tl altına düştügü için 2024 yılında işletme defterine geçmesi gerekiyor. degil mi.Defter beyana geçerken vergi dairesine dilekçe vermemiz gerekir mi. Teşekkürle

Cevap : Bilanço Esasından İşletme Esasından Dönüş İçin; Bir hesap döneminin iş hacmi belirlenen hadlerden % 20‘yi aşan bir nispette düşük olursa veya Arka arkaya üç dönemin iş hacmi belirlenen hadlere nazaran % 20'ye kadar bir düşüklük gösterirse bu şartların tahakkukunu takip eden hesap döneminden başlayarak, II. sınıfa geçebilirler: (VUK md.179) İşletme hesabı esası ve Bilanço esasına göre defter tutma ayrımına ilişkin hadler, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirlenmektedir.2024 İÇİN HENÜZ HADLER AÇIKLANMADI Sınıf değiştirme için VD bilgi verilmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.