Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.12.2023 16:38 (Üye) Soru : Merhaba, Firmamız Sermaye arttırımında bulunacaktır. Arttırılacak sermayenin 1/4 ü nakit, 1/4 ortaklara borçlar, 1/4 522-Mdv Yen.Değ.Artışları, 1/4 İse 529-Diğer Sermaye Yedeklerinden oluşmakta. Bu artış ile ilgili olarak tek bir SMMM raporu yetelimidir yoksa Herbir kalem için Ayrı ayrı SMMM raporu düzenlememiz doğru olur. Konu ile ilgili görüşlerinizi rica ederim.

Cevap : Ticaret Sicili Müdürlüğüne sunulacak raporlar; İşlem türüne göre ayrı ayrı düzenlenebileceği gibi, istenilen bilgilere yer verilmesi koşulu ile tek rapor olarak da düzenlenebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.