Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.12.2023 15:22 (Üye) Soru : Merhabalar, huzur hakkı alan şirket ortaklarına yemek ücreti ödenip Gelir Vergisi ve Sgk muafiyetinden faydalanılabilir mi? Teşekkürler.

Cevap : Şirket ortaklarının, müdürlerinin ve yönetim kurulu üyelerinin kanun çerçevesinde düzenlenmiş belirli sorumluluk ve yükümlülükleri bulunuyor. Huzur hakkı ise söz konusu sorumluluk ve yükümlülüklerinden kaynaklı olarak ilgili kişilerin karşılaşabilecekleri riskleri azaltmak için belirlenen maddi karşılık olarak tanımlanıyor. Huzur hakkı yalnızca hizmet karşılığı gerçekleştirilen ödemeleri kapsıyor ve çeşitli değişkenlere bağlı olarak ödenebiliyor.Huzur hakkı şirketler tarafından ödenen bir ücret olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle de Gelir Vergisi Kanunu üzerinden hesaplanarak vergi dairesine ödeniyor. Huzur hakkı alan çalışanlara ödenen yemek ücreti de 7420 Sayılı Kanunla getirilen; işverenlerce hizmet erbabına verilen yemek bedeline ilişkin istisna, yurt dışı inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına yapılan ücret ödemelerinde istisna ile elektrik, doğalgaz ve benzeri ısınma giderleri karşılığı olarak çalışanlara yapılan ödemelerde gelir vergisi istisnasının uygulamasına ilişkin usul ve esaslara yer verilen 322 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 30 Aralık 2022 tarihli (2. mükerrer) Resmî Gazetede yayımlanmıştır.Tebliğde, yemek bedeli istisna tutarı 51 TL olarak belirtilmekle beraber bu tutar 2023 yılı için 110 TL olarak yeniden belirlenmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.