Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.12.2023 12:30 (Üye) Soru : Merhaba ustad, q3 geçici de Fin.gider kısıtlaması limitine ulaştık. Sorum: dövizli satıcı hesabından kaynaklanan kambiyo zarari , q3 sonu satıcı açık kaleminden kaynaklanan kambiyo zarar tutarı mi yoksa 9 aylık tüm hareketlerden kaynaklanan kambiyo zararı mi finansman gideri olarak hesaplanmalidir? Teşekkürler

Cevap : q3 ? Kambiyo zararı için Finansman gider kısıtlaması hesaplanmaz. Finansman gider kısıtlaması: 6322 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 5520 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendiyle; kredi kuruluşları, finansal kuruluşlar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri dışında, kullanılan yabancı kaynakları öz kaynaklarını aşan işletmelerde, aşan kısma münhasır olmak üzere, yatırımın maliyetine eklenenler hariç, işletmede kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kâr payı, kur farkı ve benzeri adlar altında yapılan gider ve maliyet unsurları toplamının %10'unu aşmamak üzere Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan kısmı kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) olarak kabul edilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.