Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.12.2023 15:53 (Üye) Soru : Merhaba Aktif toplamı 2022 ve 2023 yıllarında 75.000.000 TL.geçen Ltd.Şti.2024 yılında bağımsız denetime tabi olmalımıdır. Bağımsız denetime geçmeyen şirketin cezası nedir. Teşekkürler.

Cevap : Bağımsız denetime tabi olma şartları için aşağıdaki linki inceleyiniz. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/PratikBilgiler/2023_vergi/27.pdf Bağımsız Denetim Yaptırmamanın Cezası ve Yasal Sonuçları 6102 Sayılı TTK’nın denetime ilişkin hükümlerine göre bağımsız denetim yaptırmamanın sonuçları şunlardır; - Denetime tabi olduğu hâlde, denetlettirilmemiş finansal tablolar ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, düzenlenmemiş hükmündedir. (TTK Md. 397/2) -a Finansal tabloların düzenlenmemiş sayılması, mali tabloların genel kurul tarafından incelenmesi, tartışılması ve ibrası yapılamaz. -b Finansal tabloların düzenlenmemiş sayılmasının sonucunda Bağımsız Denetim Yaptırmayan Şirket; - Kar dağıtamaz - Sermaye artıramaz, - Sermaye azaltamaz, - Fon sağlayan şirketlere ( Kredi verenler vb ) mali tablolar verilemez.. Mali tabloları, YMM veya Mali Müşavir tasdik edemez. - Denetçi seçilmemesinden doğacak zararlardan yönetim kurulu sorumludur. (Limited şirketlerde eski TTK’da sorumlu müdür veya müdürlerin, 6102 sayılı yeni TTK’da yönetim kurulunu oluşturduğu bilinmektedir.) - Denetçi seçilmesi ve web sitesinde yayınlama zorunluluğuna uyulmaması (Para cezası günlük 20 TL -100 TL, 300 gün 6.000 TL, özel usülsüzlük 30.000 TL dir -TCK Md. 52/1-) SONUÇ: Yaptırmama Durumunda 30.000 (otozbin)TL üzerinde ceza ile karşılaşılabileceklerdir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.