Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.12.2023 14:31 (Üye) Soru : malulen emekli olan ve aylığını alan bir işçinin sigorta girişini yapmak istiyorum emekli olduğu için 08 kod ile giriş yaptık fakat sgk da şöyle bir uyarı çıktı. sürekli iş görememezlik geliri alan kişiler sosyal güvenlik destek primine tabi çalışamazlar. şimdi bu işçiyi normal 01 kodla mı işe giriş yapmaliyiz bu şekilde işe giriş olursa aldığı aylığı kesilmez mi ? nasıl işe giriş kaydını yapmalıyız?

Cevap : Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre 4/a kapsamındaki sigortalılık sonucu malul sayılan ve malullük sigortasından aylık alanların 5510 sayılı yasanın 27/3. Maddesine göre her ne ad altında olursa olsun çalışmaları mümkün değildir, çalışabilir durumda olanlar, zaten malul sayılmayacaktır. Kurum tarafından malullük aylığı alırken çalıştığı tespit edilenlerin aylıkları hemen kesilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.