Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.12.2023 13:31 (Üye) Soru : Yurtdışı yazılım ve tasarım hizmeti veren bir mükellefim için %50 olan kazanç istisnası uygulaması hakkında bilgi talep ediyorum. Elden edilen kâr üzerinden 50 istisna uygulanması gerekiyor diye biliyorum ama mali müşavirlerin bir kısmı hasılat üzerinden uyguluyor bununla ilgili yardımlarınızı talep ediyorum. Örnek : 1.000.000 TL yurtdışı yazılım hizmeti faturası kesen bir firma 600.000,00 tl gideri varsa kalan kâr : 400.000,00 tl nin yarısı 200.000,00 tl kurum kazancından istisna olması mı gerekir? Yoksa fatura tutarı olan 1.000.000,00 TL nin yarısı 500.000,00 tl mi istisnaya tabidir? Teşekkürler

Cevap : KVK 10/1-ğ Maddesi aşağıdadır. Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi, ürün testi, sertifikasyon, veri saklama, veri işleme, veri analizi ve ilgili bakanlıkların görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığınca belirlenen mesleki eğitim alanlarında faaliyette bulunan hizmet işletmeleri ile ilgili bakanlığın izni ve denetimine tabi olarak eğitim ve sağlık alanında faaliyet gösteren ve Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilere hizmet veren işletmelerin münhasıran BU FAALİYETLERİNDEN ELDE ETTİKLERİ KAZANCIN %50'Sİ Madde metninde de anlaşılacağı gibi hesaplama KAZANÇ ÜZERİNDEN YAPILIR.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.