Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.12.2023 14:25 (Üye) Soru : Merhabalar sn. Yetkililerimiz. ofis çalışanımız ani beyin kanaması geçirmiş ve 1 ay tedavi sonrası vefat etmiştir. Kıdem Tazminatının yanında Ölüm Tazminatı (yasalmıdır, ihtiyari midir) ve başka bir ödeneğin verilmesi zorunluluğunun kanun maddesi ile miktarının belirtilmesi, vergi hesaplaması, muafiyeti hususunda yardımlarınızı istirham ederim. Saygılarımla,

Cevap : işçinin ölümü halinde de mirasçılarına kıdem tazminatı ve ayrıca ölüm tazminatı verilir. İşçinin ölümü halinde sahip olduğu tüm hak ve alacaklar mirasçılarına geçmektedir. Mirasçıları ise Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre belirlenmektedir. İlgili kanun hükümlerine göre yasal mirasçıları şu şekilde sıralayabiliriz: Eğer ölenin çocukları varsa öz/üvey çocukları ve eşi mirasçıdır. Eğer ölenin hiçbir çocuğu yoksa anne/baba ve eşi mirasçıdır. Eğer ölenin anne babası da hayatta değilse, büyükanne ve büyükbaba ile eş mirasçı olacaktır. Ölenin eşinin olmaması durumunda, mirasçıların durumunda bir değişiklik olmaz. Eşe kalacak miras oranı paylaşılacaktır. Ayrıca ölenin ölüme bağlı tasarruflarla mirasçı ataması da mümkündür. Ölüm tazminatının kanuni dayanağı olan Türk Borçlar Kanunu 440. maddeye göre “Sözleşme işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.