Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.12.2023 10:39 (Üye) Soru : Merhaba sermaye artırımı yapıyoruz. Sermayenin artırıldığına dair tespit yazarken sermaye şirket öz varlğının içinde TTK 376 göre 1/2 oranında korunmaktadır ibaresi yer alıyor ancak öz varlığım eksiye düştüğü için bu firmamızda öz varlık sermaye içinde korunamamaktadır. Raporu yazarken bu kısma ne yazmamız gerekmektedir?

Cevap : Aşağıdaki linkde bulunan tebliği inceleyiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/09/20180915-8.htm
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.