Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.12.2023 12:25 (Üye) Soru : Merhaba, Bilanço Esasına göre defter tutar limited şirketiz. 7440 sayılı kanun kapsamında Stok Affı Beyanında bulunduk ve 525 hesapta takip ettik. "Emtia yani stoklar için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde, sermayenin unsuru sayılacak ve vergilendirilmeyecek" bilgisi var. Ben burada bulunan bakiyeyi 331 hesaba virman yaptığımda 331 bakiyesi çok yükselmiş olacak. Bu 331 hesapta şişecek olan bakiyeyi sermayeye ilave edebilir miyiz? Yani İTO 'dan Sermaye artırımında bulunup nakit ödemek yerine ortağın şirkete olan bu borcunu sermaye ödemesi gibi gösterebilir miyiz?

Cevap : Düşündüğünüz gibi sermaye artırımı yapılabilir. (331 hesap, ortağın şirket den alacağıdır. Borcu değil) 525(B) 331(A) 331(A) 500(B)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.