Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.12.2023 12:40 (Üye) Soru : Bir firma ortağı şahsi madenini değerleme yaptırıp yazılacak rapora göre şirkete ayni sermaye artırımı yaparak bu madeni şirkete aktifine koyacaktır. Artırılacak sermaye ile ilgili rekabet kurumu harcı ödenmesi gerekiyor mu

Cevap : Evet harç ödenecek. 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39/c maddesi ve bu madde uyarınca yapılacak olan ödemelerin esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanan “4054 Sayılı Kanun Uyarınca Anonim ve Limited Şirketlerin Yapacakları Ödemelere İlişkin Tebliğ (2017/4)” hükümleri doğrultusunda; yeni kurulan ve SERMAYE ARTIRAN limited ve anonim şirket statüsündeki ortaklıkların kuruluş sermayelerinin veya sermayenin artan kısmının onbinde dördünün tahsili ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan Protokol’un gereği olarak, bahse konu ödemeler 01/01/2018 tarihinden itibaren bağlı bulunulan Ticaret Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odalarına yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.