Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.12.2023 15:05 (Üye) Soru : Merhabalar, şirketimiz esnaf vergi muafiyet belgesi(GVK Madde 9/10 Kapsamında Olanlar için) olan bir satıcıdan malzeme aldı, Ödemesini bankadan yaptı, Bu işlem için; Belge düzenlemesi/ tevkifat kesintisi (%4 mü %2) ve sorumlu sıfatı ile KDV beyanı hakkında bilgi rica ediyorum,

Cevap : GVK Md.9/10 "Ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanlar. Bu bent kapsamında esnaf muaflığından faydalanılabilmesi için Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi alınması, Türkiye'de kurulu bankalarda bir ticari hesap açılması ve tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır. Bankalar, bu bent kapsamında açılan ticari hesaplara aktarılan tutarlar üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %4 (BİR VE ÜZERİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILDIĞI DURUMDA %2) ORANINDA gelir vergisi tevkifatı yapmak ve 98 ve 119 uncu maddelerdeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. ..." Yukarıdaki hükme göre Esnaf muaflığı belgesine sahip mükellefin Çalıştırdığı işçi sayısına göre oran belirlenir .Uygulama için GVK 314 sayılı Gn.Tb. İnceleyiniz. 17/4-a maddesinde ise Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf esnaf ile basit usulde vergilendirilen mükellefler tarafından yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'den istisna edildiği için KDV tevkifaı yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.