Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.12.2023 15:52 (Üye) Soru : Limited veya anonim şirketlerde kar dağıtımı yapılmasına ilişkin genel kurul kararının tescil ve ilan ettirilmesi gerekli midir? Yoksa noterden bir suret alınarak ticaret sicilindeki dosyaya koyulması yeterli midir? Yoksa tüm bunların yapılmasına gerek bulunmamakta mıdır? iyi çalışmalar

Cevap : Şirketlerde kar dağıtımı Genel Kurulda alınacak karar ile yapılır. Genel kurul kararı olmadan kar dağıtılamaz. Genel kurul kararları Mutlaka Ticaret Sicilinde tescil ve ilan ettirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.