Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.12.2023 08:38 (Üye) Soru : Merhaba, Müzayede firması tarafından düzenlenen sanat eserine ait faturanın amortisman durumu ve KDV sinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı konusunda bilgilendirebilir misiniz? (Firmanın faaliyet konusu sanat eserleri ile ilgili değildir.) Saygılarımla.

Cevap : İş yeri ve ofislerin tefriş ve düzenlenmesi amacı ile satın alınan tabloların, işletmenin faaliyeti ile ilgili olarak kullanılması ve bu nedenle yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunmaması nedeniyle bunlar için amortisman ayrılmasının mümkün değildir. Satın alınan tablolar için yapılan harcamaların ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılmış bir harcama niteliğinde olmaması nedeniyle kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınamaz ve KDV’sinin de indirim konusu yapılamaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.