Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.12.2023 08:38 (Üye) Soru : Merhaba, Yurtdışında mukim bir Türk vatandaşı 90 günden fazla Türkiye'de yaşamadıysa Dar Mükellef sayılır. Bu durumda gayrimenkul satışından elde edeceği Değer Artış Kazancı'nı münferit beyanname ile verebilir mi? Münferit beyanname nereye ve nasıl verilir? Münferit beyanname vermenin 15 gün süresi olduğu yazıyor bu süre geçtikten sonra beyanname verilirse hangi cezalar ödenir? Gecikme faizi olur mu? Teşekkürler iyi çalışmalar.

Cevap : GVK Madde 84 Beyanname Çeşitleri 3)- Münferit beyanname, dar mükellefiyete tabi olanların yıllık beyanname ile bildirmeye mecbur olmadıkları kazanç ve iratlardan, vergisi tevkif suretiyle alınmamış olanların bildirilmesine mahsustur. Münferit beyanname; Serbest meslek faaliyetine ilişkin kazançlarda faaliyetin sona erdiği, diğer kazanç ve iratlarda kazanç ve iratların iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilir. Beyanname verme süresi içerisinde ödenir. Süresinde verilmeyen beyanname için İdarenin tespitinde verginin 1 katı ceza kesilir ayrıca gecikme faizi hesaplanır. beyanname VUK 371. maddeye göre pişmanlık ile verilmesi halinde Pişmanlık zammı hesaplanır .Ceza kesilmez. Münferit beyanname kazancın elde edildiği yer VD verilir.(Sizin olayınız da G.menkulün bulunduğu yerdeki VD verilecek)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.