Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.12.2023 09:38 (Üye) Soru : 1) Basit usülden işletme hesabına geçiş rakamı nedir? (2023-2024) 2) e-ticaret yapan bir mükellef 2023 yılında 500 bin lira satış rakamını geçiyor. Bilanço usülüne geçmesine gerek var mı? 3) Hem al-sat yapan hem de hizmet işi yapan bir işletme defteri bilançoya geçiş için hizmet rakamını mı baz almalı yoksa alış-satış rakamını mı baz almalı? 4)inşaat işletmesi 2022 yılında 500 bin satış rakamını geçtiği için e-faturaya geçti. 2023de hiç satışı yok. 2024 yılı için e-deftere geçmesi gerekiyor mu?

Cevap : 1)- GVK Md.48 Basit Usule Tabi Olmanın Özel Şartları Madde 48 (4369 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle değişen madde Yürürlük; 1.1.1999) Basit usule tabi olmanın özel şartları şunlardır: 1. Satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanların yıllık alımları tutarının 440.000 lirayı veya yıllık satışları tutarının 700.000 TL aşmaması, 2. 1 numaralı bentte yazılı olanların dışındaki işlerle uğraşanların bir yıl içinde elde ettikleri gayri safi iş hasılatının 220.000 TL) aşmaması, 3. 1 ve 2 numaralı bentlerde yazılı işlerin birlikte yapılması halinde yıllık satış tutarı ile iş hasılatı toplamının 440.000 TL) aşmaması, 2)-ELETRONİK (İNTERNET) ORTAMDA MAL VE HİZMET SATIŞI YAPANLAR İÇİN GEÇİŞ TARİHLERİ: (Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal ve hizmet satışını gerçekleştiren mükellefler.) YIL BRÜT SATIŞ HASILATI E-FATURA E-DEFTER 2023 500 BİN TL 01/07/2024 01/01/2025 3)-VUK 177/3. maddedeki tutar dikkate alınır. 4)- Evet e-defter tutacak.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.