Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.12.2023 11:36 (Üye) Soru : İYİ GÜNLER TAKSİ İLE YOLCU TAŞIMA FAALİYETİ GERÇEK USULDEN (BİLANÇOYA TABİİ) BASİT USULE GEÇİŞ YAPMAK İSTEYEN MÜKELLEFİM İÇİN. OCAK AYINDA DİLEKÇE İLE BAŞVURU YAPACAĞIZ ARALIK AYINDA DEFTER BEYAN BASİT USULDE BAŞVURU YAPILMALI MI? İZLENECEK YOL HAKKINDA BİLGİ RİCA EDİYORUM TEŞEKKÜRLER. 2022 VE 2023 CİROSU HADDİN ALTINDA BASİT USULE TABİ ŞARTINI TAŞIMAKTADIR.

Cevap : Gerçek usulden basit usule geçiş ile ilgili ayrıntılı açıklamalar, 27.07.2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 18/12/2013 tarihli ve 93 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılmıştır. 93 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerinde; "Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinde yazılı şartları topluca taşıyan ve arka arkaya son iki yıl alış, satış ve/veya hâsılat tutarlarının her biri aynı Kanunun 48 inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olan gerçek usule tabi mükellefler, bu şartın gerçekleşmesini izleyen yılın Ocak ayının başından otuz birinci günü akşamına kadar yazılı olarak bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmaları halinde basit usulde vergilendirmeye geçebileceklerdir. VERGİ DAİRESİNDEKİ BÜROKRATİK İŞLEMLERİ BİZ BİLEMEYİZ. VD İLE GÖRÜŞÜNÜZ.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.