Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.12.2023 16:10 (Üye) Soru : Herhangi yapılacak işlemi olmayan bir şirkette tasfiye kapanış kaydı 3 aylık süre dolduktan sonra mi yapılması gerekir 3.ayın dolduğu tarihte mi ay ortasında süre dolduğunda ay sonunda yapılan tahakkuklar yapılmayabilir mi

Cevap : Tasfiyenin sonlandırılması TTK na göre 3 ay olarak belirlendi .ANCAK KVK da değişiklik yapılmadığın için bu süre değişikliğinin önemi yoktur. Tasfiyeye giriş için Kurumlar Vergisi Beyannamesi ; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14. maddesinde de belirtildiği üzere hesap döneminin kapandığı ayı takip eden 4.ayın birinci gününden son günü sonuna kadar Örnek: Tasfiye giriş beyannamesi ; 01/01/2023 -10/12/2023 dönemi için beyanname yukarıdaki tanıma göre; 01-30/Nisan /2024 tarihinde verilecektir. Bu tarih den önce Beyanname verilemez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.