Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.12.2023 12:16 (Üye) Soru : sayın danışmanlarımız merhaba İnşaat malzemeleri alım satm ve HAZIR BETON üretimi işi ile iştigal eden bir firma sadece üretim faaliyetini durduruyor. firmanın merkezi avcılarda üretim sanrali şantiyesi esenyurttadır .ve üretimde 80 personel çalışmaktadır. hazır beton üretim tesisini çalışanları ile beraber X bir firmaya satacak devredecektir. ama merkez adresinde ticarete devam edecektir. burda toplu işçi çıkarmaya girmemek için nasıl bir yol izlenmelidir. teşekkürler

Cevap : 4857 sayılı Kanun’un 29. maddesinde toplu işçi çıkarma yöntemi düzenlenmiştir. Söz konusu hükme göre, “İşveren; ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, işyeri veya işin gerekleri sonucu toplu işçi çıkarmak istediğinde, bunu en az otuz gün önceden bir yazı ile, işyeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumuna bildirir. İşyerinde çalışan işçi sayısı: a) 20 ile 100 işçi arasında ise en az 10 işçinin, b) 101 ile 300 işçi arasında ise en az yüzde on oranında işçinin, c) 301 ve daha fazla ise en az 30 işçinin, işine 4857/m.17. uyarınca ve bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılır. Toplu İşçi Çıkarma Kapsamında Sayılmayan Haller Nelerdir? -İşyerinin daimi kapatılması İşyerinin bütünüyle kapatılarak kesin ve sürekli şekilde faaliyetine son verilmesi halinde, işveren sadece durumu en az 30 gün önceden ilgili Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne bildirmek ve ilan etmekle yükümlüdür. -Mevsim ve kampanya işler Mevsim ve kampanya işlerinde çalışan işçilerin işten çıkarılmaları hakkında, işten çıkarma bu işlerin niteliğine bağlı olarak yapılıyorsa, toplu işçi çıkarmaya ilişkin hükümler uygulanmaz. Toplu işten çıkarma iş güvencesini ortadan kaldırmak için kullanılamaz. İşveren toplu işçi çıkarılmasına ilişkin hükümleri İş Kanun’unun iş güvencesini düzenleyen hükümlerin uygulanmasını engellemek amacıyla kullanamaz; aksi halde işçi bu maddelere göre işe iade davası açabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.