Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.12.2023 09:20 (Üye) Soru : Sorum, Enflasyon düzeltmesi ile ilgili 1- 340 Alınan Avanslar döviz karşılığı TL alınan veya TL alınan Avanslarımız var, döviz karşılığı olan kısmı geçici ve kurumlar zamanı değerleme yapıyoruz. Mal satışı için alınan avans kur farkları 646 ve 656 kayıtlanıyor. Sorum bu Avanslar değerlenecekmi döviz karşılığı olanlar kur farkından dolayı değerlenmeyecekse TL alınanlar alım tarihinden 2023 endekslenecekmi mak tesliminde bu avans nasıl kapatılacak 2 Verilen avanslar var ileriki tarihte alınacak hizmet ve mallar için tl ve döviz ithalat avansı bunlarda değerleniyor. Bu şekilde burda ne yapıcaz düzeltme yapılacakmı 3 birde 180 280 gelecek ay ve gelecek yıl giderleri var içinde çeşitli yıllık gider ve ay gider kayıtları var sigorta gideri yıllık bakım gideri seyahat gider dönem taksitle verilen kıdem tazminatları vb bunlarda ne yapıcaz düzeltme yapıp nereye kayıt edicez yüzlerce alt kalem

Cevap : Enflasyon düzeltmesi için GİB tarafından hazırlanan ve GİB web sayfasın da bulunan VUK Gn.Tb. inceleyiniz Tebliği ekindeki parasal olan ve olmayan kıymetler sayılmıştır. Düzeltme sonucu olumlu farklar 648 hesaba olumsuz farklar ise; 658 hesap da takip edilir. Düzeltme işlemleri için TÜRMOB tarafından hesaplama tablosu programı kısa sürede web sayfasında yayımlanacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.