Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.12.2023 09:20 (Üye) Soru : Merhabalar,Enflasyon Düzeltmesi olumlu farkları ile ilgili bir sorum olacak.2005 yılında Enflasyon Düzeltmesi yapılırken 502-Olumlu Fark hesabında oluşan tutar,bugüne kadar devrederek gelmiştir.-Bu yıl da Enflasyon düzeltmesi yapılırken ilgili tutar,düzeltmeye tabi tutulacak mı.-Veya bu tutarı,Geçmiş yıl zararlarına mahsup veya Sermayeye ilave ederek mi kapatabiliriz.-Dönem kazancı ile ilişkilendirmeden vergilendirirsek hangi hesaplara nakledebilir veya işletmeden çekilmesi durumunda Muhasebe kayıdı oalrak nasıl bir yol izlemeliyiz.-Teşekkür ederim.-

Cevap : 502 hesap enflasyon düzeltmesine tabi tutulacak. 5024 sayılı kanunla eklenen V.U.K.'nun mükerrer 298.A/5 maddelerinde yer alan hükme göre, "Pasif kalemlere ait enflasyon fark hesapları, herhangi bir suretle başka bir hesaba nakledildiği veya çekildiği takdirde, bu işlemlerin yapıldığı dönemlerin kazancı ile ilişkilendirilmeksizin, bu dönemde vergiye tabi tutulur. Ancak, öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları, düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sermayeye ilave edilebilir. Bu işlem kâr dağıtımı sayılmaz." Denilmektedir. 502 Hesap Sermaye ye eklenmek veya sureti ile kapatılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.