Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.12.2023 12:14 (Üye) Soru : Merhaba tek ortaklı anonim şirkette sermaye artırımı yapmak için bakanlık temsilcisi zorunlu mu?

Cevap : “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 09 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Buna göre; - Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olmayan tek pay sahipli anonim şirket genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin katılımı aranmayacaktır (Yönetmelik m. 32/2).
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.