Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.12.2023 12:28 (Üye) Soru : Danışma birimine, istifa 03 ile çıkışını vermiş olduğumuz personel, arabulucuya gitti ve arabulucuda kıdem-ihbar- fazla mesai ödemelerinin yapılmasına karar verildi. Sorum şu: kişi istifa ettiğinde, ödenen bu tutarlar ücret olarak sayılmakta ve sgk primine dahil olmaktadır. Burada personelin arabulucuya gitmiş olması durumu değiştirir mi, istifa etmiş olsa dahi, arabulucu kararı olduğu için kıdem vb ödemeleri yapacağız, yine de sgk primine dahil olacak mı? iyi günler

Cevap : İş akdinin feshi veya çeşitli sebeplerle işten ayrılan işçilere işveren tarafından bir defaya mahsus olmak üzere ödenen kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödemeler ve keşif ücreti; prime esas kazancın hesaplanması sırasında dikkate alınmayacaktır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.