Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.12.2023 12:09 (Üye) Soru : Merhaba A.Ş şirket otağı olan ve herhangi bir ticari faaliyeti olmayan şahış, üzerine kayıtlı aracı ortağı olduğu şirkete satmak istiyor. 1-Bu satışın KDV açısından değerlendirilmesi 2-Noter satış belgesi ile şirket aktifine alınıp alınamayacağı 3-Gider pusulası kesilecek ise KDV nin hesaplanıp hesaplanmayacağı 4-Satış bedelinin nasıl tespit edileceği 5-Satış sonrası,satış bedelinin satış yapan ortağın şirkete olan borcuna mahsup edilip edilemeyeceği konusunda değerlendirmenizi rica ederim Teşekkür Ederim.

Cevap : Vergi mükellefi olmayan kişiden alınan taşıt için Noter satış belgesi dışında Gider pusulası düzenlenir .Gider pusulasında KDV ve GV stopajı hesaplanmaz. Satış bedeli; Piyasa deki alım satım bedelidir. Satış sonrası, satış bedelinin satış yapan ortağın şirkete olan borcuna mahsup edilebilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.