Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.12.2023 11:51 (Üye) Soru : Selamlar, ORTAK ALACAKLARININ TESPİT RAPORU HAKKINDA hazırlanan evrakta istenen; ŞİRKETİN YASAL DEFTERLERİNİN TASDİKİNE İLİŞKİN BİLGİLER kısmında aşağıdaki tabloda istenen bilgilerde Yevmiye defteri tasdik edilmeyen Yani E-DEFTER MÜKELLEFİ firma için Yevmiye defteri kısmına ne yazmamız gerekiyor?

Cevap : "Yevmiye ve kebir için E-DEFTER TUTULMUŞTUR cümlesi yazılır. Envanter defterinin tasdik bilgileri yazılacak.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.