Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 20.12.2023 15:55 (Üye) Soru : 2001 yılında kurulmuş olan bir mükellefime 202-2010 ve 2013 yıllarında sermaye arttırımı yapılmış.2023 yılında sermaye arttırımı yapmak istiyorum ancak defterler çok eskiolduğundan dolayı defter bilgilerine ulaşamıyorum.Sermaye arttırımı raporu düzenlerken ; 1-önceki sermaye arttırımı geçmiş yıl karlarından yapıldığı için raporda bulunan 4. kısım nasıl doldurulacak? 2-son sermaye arttırımından sonrası için mi sermaye ödendiği tesbiti mi yapılacak yoksa kuruluştan itibaren tüm sermayelerin ödendiğibilgileri mi doldurulacak?

Cevap : 1-Bilindiği üzere TTK na göre zamanaşımı 10 yıldır. 10 yıldan önce yapılan sermaye artırımı için ; Raporun ilgili bölümüne sermayenin artırıldığı yıla ait ticaret sicil gazetesi sayı ve tarihini içeren kısa bilgi verilmesi yeterli olacağı görüşündeyiz. Zamanaşımına uğramamış yıllara ait bilgilerin yazılması gerekir. 2- Son sermaye artışı bilgisi yazılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.