Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.12.2023 10:49 (Üye) Soru : Merhaba Firmamız çalışanlarına özel sağlık sigortası yaptırmak istiyor. Poliçe bedelinin brütü hesaplanarak aylık bordrolara yansıtılıp gider yazıldığında bordro kesintisi olarak gelir ve damga vergisi kesintisi yapılacak. Sgk prim kesintisi olacak mı acaba ?

Cevap : Çalışanlar adına ödenen özel sağlık sigortası primleri, çalışanlara sağlanan menfaat kapsamında ücret olarak değerlendirilmektedir. Gelir Vergisi Kanununun 63. maddesine göre, sigortanın Türkiye'de yerleşik ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması ve primler toplamının ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla; ölüm, kaza, sağlık, hastalık, engellilik, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ücret matrahından indirim konusu yapılır. 256 Seri Nolu Gelir Vergisi Tebliği uyarınca, hizmet erbabı için işveren tarafından sigorta veya emeklilik şirketine ödenen ve/veya hizmet erbabının ücretinden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilen sigorta primi ve katkı payı, her bir kişi için ayrıca yukarıda belirtilen belgeler aranmaksızın ücretin vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.