Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.12.2023 10:14 (Üye) Soru : Merhaba, Adres değişikliğinde apartman dairesine taşınmak istediğimizde apartman sakinlerinden izin alınması gerekiyor mu ? Saygılarımla,

Cevap : Avukatlar ve Mali müşavirler için Böyle bir izine gerek yok. 2013 yılından önce apartman ve sitelerde sık-sık problem konusu olan mesken olarak görünen yerlerde avukatlık ve serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik bürolarının açılması, 30 NİSAN 2013 Tarihli ve 28633 Sayılı “Hukuk usulü muhakemeleri kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun” ile açıklığa kavuşturulmuştur. BU TARİHTEN (30 NİSAAN 2013) İTİBAREN AVUKATLIK BÜROLAR VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VEYA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER KAT MALİKLERİNDEN İZİN ALMADAN MESKEN OLAN YERLERDE FAALİYET GÖSTEREBİLİRLER. BU KONUDA YÖNETİM PLANINDAKİ AKSİNE HÜKÜMLER UYGULANMAZ. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130430-2.htm
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.