Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.12.2023 09:50 (Üye) Soru : Merhaba, 1-Yeni ruhsat alan bir SMMM, defter tutmak ve beyanname imzalamak faaliyetlerini yürütmek için ABC Denetim ve Danışmanlık A.Ş. adında tek başına bir şirket kurarak ve bu şirketin mecburende YK üyesi olarak beyanname imzalama ve defter tutma hizmeti verebilir mi ? TTSG'leri incelediğimizde yüzlerce bu şekilde A.Ş. YKB'si olan SMMM'ler görmekteyiz. 2-Serbest Meslek Erbabı olarak gelir vergisine tabi olmamak için şahış işletmesi kurup serbest meslek makbuzu düzenlemek yerine anonim şirket kurup Kurumlar vergisi mükellefi olarak ve YK başkanı olarak faaliyet göstererek müşterilere fatura düzenleyip gelir vergisi stopajı yerine faturada yalnızca KDV'yi belirterek fatura düzenleyerek faaliyetlerini sürdürebilir mi ? (Yeni ruhsat sahibi SMMM'nin başka herhangi bir şirkete veya şahıs işletmesine ortaklık ya da yönetim kurulu üyeliği bulunmamaktadır.) 3-Bu kurulacak şirketin unvanı SMMM A.Ş. yerine Danışmanlık A.Ş. şeklinde oluşturabilir mi ? Şirket tek ortaklı ve dolayısıyla SMMM'de mecburen YK başkanı olacağından A.Ş.'nin şirketin unvanında S.M.M.M. unvanının bulunması zorunluluğu var mı ? 4- A.Ş.'de defter tutma ve beyanname imzalama hizmeti verilirken reklam yapma yasağı olduğunu biliyoruz. Aynı şirkette bu reklam yasağını teşkil eden hizmetler dışında başkaca danışmanlık hizmetleride verilmek istenilirse bu diğer hizmetlerin reklamı şirketce şirket ortağının SMMM unvanı kullanılmamak şartıyla broşür bastırarak dağıtmak, internet sitelerine reklam vermek vb. şekillerde reklam yapılabilir mi ? Bu diğer faaliyetlerin reklamını yapıp, muhasebe defter tutma hizmetinin reklamını yapmadan defter tutma işlemi aynı şirket üzerinden gerçekleştirilebilir mi ? 5-ABC denetim ve danışmanlık A.Ş. unvanlı bir şirketin yönetim kurulu üyesiyim. Şirket vergi teşvik danışmanlığı - sgk danışmanlık ve hibe teşvik danışmanlığı hizmeti vermektedir. Şirkette SMMM yetkisine sahip yönetim kurulu üyesi veya çalışan kimse yoktur. Müşterilere beyanname imzalama, defter tutma veya tasdikleme hizmeti verilmemektedir. Şimde ben yeni SMMM oldum ve ruhsatımı aldım. Bu YK üyesi olduğum A.Ş. normalde muhasebe hizmetleri vermediğinden her yerde reklam yapan ve bu şekilde müşteri elde eden bir şirket ancak ben SMMM olup ruhsatımı alsam ama ben SMMM unvanımı hiçbir yerde kullanmasam bu şirket reklam yapmaya devam edebilir mi ? 6-ABC Denetim ve Danışmanlık A.Ş. unvanlı bir şirketin yönetim kurulu üyeliğinden çıktığım ancak ortaklığım devam ettiği sürece bende yeni bir şirket kurup defter tutma ve beyanname imzalama faaliyetimi bu şirket üzerinden yürüttüğüm sürece ABC A.Ş.’nin hibe teşvik danışmanlığı, vergi danışmanlığı, SGK danışmanlığı ve bordrolama hizmetleri için yapmış olduğu reklamlar benim SMMM unvanı adı altında yeni kuracağım muhasebe şirketindeki reklam yasağımın ihlaline sebebiyet verir mi ? 7-ABC Denetim ve SMMM A.Ş. unvanlı bir şirket şirket yönetici ve mensuplarının isimlerini kullanmadan muhasebe defter tutma ve beyanname imzalama işleri ile ilgili reklam yapabilir mi? Saygılarımızla.

Cevap : 1-2- Mesleki şirket başata kendi şirketi olmak üzere tüm müşterilerinin defterlerini tutar beyannamelerini imzalar. Bu konuda bir sorun yok. Yıllardır böyle uygulanıyor. 2-Mesleki şirketin elde ettiği kazanç ticari kazançtır. Ticari kazanç elde edilen faaliyetler için elbette fatura düzenlenir KDV hesaplanır GV stopajı yapılmaz. 3- UNVAN xxxx SMMM VE DENETİM A.Ş. Şeklinde olması zorunludur. 4--5- Mesleki şirket faaliyet konusu dışında başka faaliyet de bulunamaz. Sorunuzda bahsettiğiniz gibi reklam yapılamaz. 6-Meslek mensupları imza temsil yetkilerini sadece bir şirket de kullanabilir .Diğer ortak olduğu şirketlerde yetkili olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.