Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.12.2023 10:40 (Üye) Soru : Bir mükellefimiz lise stajyeri olarak öğrenci çalıştıracak Sgk si okuduğu okul tarafından yapıldığından sgk muaf şekilde muhtasarda göstermek istiyoruz. muhtasar bildirgesinde hangi kod ile bildirim yapmamız gerekmektedir.

Cevap : Stajyer öğrenciler için prim ödeme yükümlüsü, meslek liselerinde okumakta iken staja tabi tutulanlar için okulları; yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler için yükseköğrenim kurumlarıdır. Stajyerlerin sigorta bildirimleri okulları tarafından yapılmakla birlikte, ücret ödemesi işyerleri tarafından yapılmaktadır. Mesleki eğitim gören/staj yapan öğrencilere, mesleki eğitimin devam ettiği sürece yürürlükteki asgari ücretin net tutarının %30'undan az olmamak üzere işyeri tarafından ücret ödenir. Sigortalı olarak stajyerlik yapmak isteyenlerin girişi 07 çırak veya 19 Stajyer kodu ile girişleri yapılabilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.