Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 26.12.2023 13:07 (Üye) Soru : Sayın Danışman; 24 Kasım 2023 Tarihinde Yayınlanan İthalat Gözetim uygulamasına ilişkin bir gelişme varmı Muhasebesel olarak daha önceden sorumuz olmuştu.Yardımcı olabilirmisiniz

Cevap : 24.11.2023 tarih ve 32379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, ithalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve Katma Değer Vergisi matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen Katma Değer Vergisi’nin indirim hakkı kaldırılmıştır. Keza, ithalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, korunma önlemi olarak uygulanan Gümrük Vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve Katma Değer Vergisi matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen Katma Değer Vergisi’nin de indirim hakkı kaldırılmıştır. Bu Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği 24 Kasım 2023 tarihinden itibaren uygulanacak olup, bu tarihten itibaren yapılacak gözetim veya korunma önlemi kapsamındaki ithalatlarda, bu önlemler nedeniyle ilave olarak ödenmek zorunda kalınan katma değer vergileri indirim konusu yapılamayacaktır. Anılan indirim konusu yapılamayan katma değer vergileri, kanımızca ithal edilen eşyanın maliyetine dahil edilecektir. Uygulama hakkında Hazine ve Maliye bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı’nca henüz herhangi bir tebliği veya sirkü yayımlanmadığı için yorum yapamıyoruz. Konu hakkında GİB den özelge talep ediniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.