Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.12.2023 09:45 (Üye) Soru : Selamlar, A.Ş.'in Yurtdışı iştirakinin 20 milyona satışı yapılacak. bunun %75'i vergiden muaf mıdır? gelir talbosunda 20 milyon olarak mı gösterilip beyannamede nerede muafiyet gösterlecek ve muhasebe kaydı nasıl yapılır? Teşekkürler

Cevap : MUAFİYET DEĞİL İSTİSNADIR. İki kavram farklı anlam ifade eder. KVK 5/e maddesinin ilgili fıkrası aşağıdadır. e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ) rüçhan hakları ve bu fıkranın (a) bendi kapsamında istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı. istisnadır. Yapılan satış dan elde edilen gelir tamamı dönem kazançları içinde yer alır. İstisna edilen % 75 lik kısmı ise; önce geçici vergi daha sonra Kurumlar vergisi beyannamesinde KV matrahından .
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.